På Danmarks største matematikdag (FP9/FP10) var der 78.000 besøg på RegneRegler.dk

Endnu ikke bestilt adgang for skoleåret 2021/2022?  Tryk på knappen SE PRIS OG BESTIL
Del påObservationer

Hvad er observationer?

Det kaldes observationer, når man inden for statistik beskriver hvilke værdier, som man skal regne på.

Eksempel:

Hvis man laver statistik over lommepenge i en skoleklasse, så kalder man hver elevs lommepenge for en observation.

25 elever i klassen får så meget hver i lommepenge pr. uge:

10, 15, 25, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 60, 60, 75, 75, 80, 80, 100, 100, 110, 125, 150, 150, 150, 175, 200, 220

Gav afsnittet mening?

Gå videre til: Intervaller

Begreber inden for observationer

Observation:

En hændelse (hvert enkelt tal i eksemplet ovenfor er en observation).

Typetal:

Det tal som optræder flest gange, i eksemplet ovenfor er typetallet 60. (Fordi det optræder 4 gange.)

Hvis der er flere forskellige tal, som optræder flest gange, så kan der være flere typetal.

Mindsteværdi:

Det mindste tal, i eksemplet ovenfor er mindsteværdien 10.

Størsteværdi:

Det største tal, i eksemplet ovenfor er størsteværdien 220.

Variationsbredde:

Forskellen mellem det største og det mindste tal.

I eksemplet ovenfor er variationsbredden 220-10=210

Gennemsnit:

Summen af alle observationer divideret med antallet af observationer.

Dvs. alle tallene lagt sammen, divideret med antallet af tal.

I eksemplet ovenfor er summen 2260, og vi har 25 tal.

Gennemsnittet er derfor 2260 : 25 = 90,4

Hyppighed:

Hvor mange gange en situation optræder.

I eksemplet ovenfor har 10 en hyppighed på 1 og 60 har en hyppighed på 4.

Første kvartil/nedre kvartil:

25% af observationerne ligger i første kvartil.

(De skal være i rækkefølge, med mindste værdi først.)

I eksemplet ovenfor er første kvartil 50, da 25 % af eleverne får 50 eller derunder.

Median:

50% af observationerne.

(De skal være i rækkefølge, med mindste værdi først.)

I eksemplet ovenfor er medianen 75, da 50 % af eleverne får 75 eller derunder.

Tredje kvartil/øvre kvartil:

75% af observationerne ligger i tredje kvartil.

(De skal være i rækkefølge, med mindste værdi først.)

I eksemplet ovenfor er tredje kvartil 137,5 (gennemsnittet af 125 og 150), da 75% af eleverne får 137,5 (gennemsnittet af 125 og 150) eller derunder.
Emnet "Observationer" fortsætter: Intervaller

Gav afsnittet mening?

Gå videre til: Intervaller