På Danmarks største matematikdag (FP9/FP10) var der 78.000 besøg på RegneRegler.dk

Endnu ikke bestilt adgang for skoleåret 2021/2022?  Tryk på knappen SE PRIS OG BESTIL
Del påAndengradsligning

Hvad er en andengradsligning?

En andengradsligning er en ligning, hvor den ubekendte går op i anden potens (x^2), og som kan skrives på formen:

0=ax^2+bx+c

Hvor a,b og c er konstanter og x er den ubekendte

Nogle eksempler på andengradsligninger kunne være:

2*x^2=6*x+4

8=3*x+4+x^2
Emnet "Andengradsligning" fortsætter: Løsning af andengradsligning

Gav afsnittet mening?

Gå videre til: Løsning af andengradsligning