På Danmarks største matematikdag (FP9/FP10) var der 78.000 besøg på RegneRegler.dk

Endnu ikke bestilt adgang for skoleåret 2021/2022?  Tryk på knappen SE PRIS OG BESTIL
Del påKoordinatsystemet i planen (x,y)

Hvordan er et koordinatsystem opbygget?

Koordinatsystem i planen
Et almindeligt koordinatsystem består af to akser, som står vinkeret på hinanden i et todimensionalt plan.

Den vandrette akse kaldes for 1. aksen eller x-aksen, og den lodrette akse kaldes for 2. aksen eller y-aksen.

Normalt har akserne skalaer med jævne inddelinger i enheder på 1 og med koordinatsystemets midtpunkt, også kaldet origo, i punktet (0,0).

Dvs. at begge skalaer starter ved nul på det sted, hvor de to akser krydser hinanden, og stiger med 1 for hver streg, der ses på skalaerne. Pilene på enderne af akserne markerer, at akserne i princippet går imod det uendelige.

Går man til venstre på x-aksen i forhold til origo, vil tallene på skalaen være negative, mens tallene på y-aksen er negative, hvis man går nedad i forhold til origo.

Gav afsnittet mening?

Gå videre til: Punkters koordinater

Kvadranter

Kvadranter

Koordinatsystemet deler planet op i fire felter, som kaldes kvadranter:

1. kvadrant: Feltet over x-aksen og til højre for y-aksen.

2. kvadrant: Feltet over x-aksen og til venstre for y-aksen.

3. kvadrant: Feltet under x-aksen og til venstre for y-aksen.

4. kvadrant: Feltet under x-aksen og til højre for y-aksen.
Emnet "Koordinatsystemet i planen (x,y)" fortsætter: Punkters koordinater

Gav afsnittet mening?

Gå videre til: Punkters koordinater