På Danmarks største matematikdag (FP9/FP10) var der 78.000 besøg på RegneRegler.dk

Endnu ikke bestilt adgang for skoleåret 2021/2022?  Tryk på knappen SE PRIS OG BESTIL
Del påTal-kategorier

Hvad er tal-kategorier?

Tal kan inddeles i kategorier.

Et tals inddeling i kategorier siger noget om, hvad det er for et tal.

Gav afsnittet mening?

De mest almindelige kategorier

SymbolNavnBeskrivelseEksempler
\mathbb{N}Naturlige talPositive heltal1, 2, 3, 4, ....
\mathbb{N}_0Naturlige talPositive heltal og 0.

Kan også beskrives som ikke-negative heltal.
0, 1, 2, 3, 4, ....
\mathbb{Z}HeltalHeltal, hvilket vil sige:
Tal, som kan skrives uden at bruge
brøker eller decimaler.
..... -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ....
\mathbb{R}Reelle talTal der kan skrives som enten

en endelig decimalbrøk eller

en uendelig decimalbrøk.
5

10,23

3,1415926535... (Pi)

sqrt{2}
\mathbb{Q}Rationelle talfrac{a}{b}

Det vil sige brøker og alle heltal.
5

10

frac{2}{3}

frac{4}{5}
Irrationelle talTal som er reelle, men ikke rationelle.

Det vil sige tal, der ikke kan skrives
som en brøk eller et kommatal.
sqrt{2}

pi

Alle kvadratrødder af primtal.


Gav afsnittet mening?