På Danmarks største matematikdag (FP9/FP10) var der 78.000 besøg på RegneRegler.dk

Endnu ikke bestilt adgang for skoleåret 2021/2022?  Tryk på knappen SE PRIS OG BESTIL
Del påMålestoksforhold

Målestoksforhold

Målestoksforhold bruges til at vise, hvordan et mål på en tegning eller en model hænger sammen med afstande i virkeligheden.

Det skrives på følgende måde:

tegning:virkelighed

F.eks.:

1:100

eller

1:20000

Hvis man f.eks. er arkitekt og skal beskrive størrelser og afstande mellem forskellige dele af et hus, vil det være nødvendigt at lave tegninger, som håndværkerne bagefter kan bruge til at bygge huset ud fra.

På tegningerne vil håndværkerne kunne se, at en væg f.eks. skal være 3 meter lang i virkeligheden, da målestoksforholdet på tegningen er 1:30 og væggen på tegningen er 10 cm.

Nede i det ene hjørne af tegningen står målestoksforholdet angivet som 1:30 (i dette tilfælde).

Grunden til, at man overhovedet bruger målestoksforhold, er, at det ville være uoverskueligt at lave en tegning i fuld størrelse, da den ville være lige så stor, som dét man skulle bygge.
Emnet "Målestoksforhold" fortsætter: Omregning

Gav afsnittet mening?

Gå videre til: Omregning