På Danmarks største matematikdag (FP9/FP10) var der 78.000 besøg på RegneRegler.dk

Endnu ikke bestilt adgang for skoleåret 2021/2022?  Tryk på knappen SE PRIS OG BESTIL
Del påHastighed

Hastighed

Hvis man skal udregne en hastighed, skal man bruge formlen:

v=frac{d}{t}

(Hvor d er distancen (længden). og t er tiden.)

Hvis man skal omregne til km/t (kilometer i timen), og man f.eks. har brugt 4 timer på at gå 20 km, bliver hastigheden:

v=frac{d}{t}=frac{20 km}{4 t}=5 km/t

Læg mærke til, at km/t faktisk viser formlen - nemlig kilometer divideret med timer.

Gav afsnittet mening?

Gå videre til: Omregning

Omregning mellem enheder

Tit skal man omregne til andre enheder end dem, som man får oplyst.

Eksempel på opgave:

En bil kører 2500 meter på 3 minutter.
Hvad er bilens gennemsnitshastighed (i km/t)?

Først skal man udregne antal kilometer.

Da der er 1000 meter på en kilometer, er:

2500 meter=frac{2500}{1000}=2,5 km

Derefter skal man udregne antal timer.

Da der er 60 minutter på en time, er:

3 minutter=frac{3}{60}=0,05 timer

Hastigheden i kilometer i timen bliver derfor:

frac{2,5 km}{0,05 t}=50 km/t
Emnet "Hastighed" fortsætter: Omregning

Gav afsnittet mening?

Gå videre til: Omregning

Beregn hastighed

DistanceTidTil enhedBeregn