På Danmarks største matematikdag (FP9/FP10) var der 78.000 besøg på RegneRegler.dk

Endnu ikke bestilt adgang for skoleåret 2021/2022?  Tryk på knappen SE PRIS OG BESTIL
Del påRombe

Hvad er en rombe / rhombe ?

Rombe / rhombe
Rombe med sidelængden a og diagonalerne d1 og d2.
En rombe (eller rhombe) er en firkant, som er lige lang på alle sider.

Alle modstående vinkler er lige store, og diagonalerne halverer hinanden og står vinkelret på hinanden.

En rombe er et specialtilfælde af et parallelogram.

En rombe kan også beskrives som et kvadrat, der har fået et "skub", så det er blevet skævt.
Emnet "Rombe" fortsætter: Areal

Gav afsnittet mening?

Gå videre til: Areal