På Danmarks største matematikdag (FP9/FP10) var der 78.000 besøg på RegneRegler.dk

Endnu ikke bestilt adgang for skoleåret 2021/2022?  Tryk på knappen SE PRIS OG BESTIL
Del påOmregning af længder

Omregning af længde

Det er nemt at omregne mellem længde-enheder, især hvis man bruger vores system:

Vi tager et eksempel, hvor vi starter med at finde omregningsfaktoren (F):

Vi skal omregne 22 km til cm.

Da

1 km = 1000 m

og

1 cm = 0,01 meter

skal vi gange med:

F=frac{1000}{0,01}=100.000

F = Omregningsfaktoren

22 km er dermed det samme som:

100.000*22 km=2.200.000 cm

Gav afsnittet mening?

Gå videre til: Andre længdemål

Omregn mellem længdeenheder

Fra længde :
Fra enhed :
Til enhed :
Beregn

Meter i forhold til andre længdeenheder:

1 km1 hm1 dam1 m1 dm1 cm1 mm
1000 m100 m10 m1 m0,1 m0,01 m0,001 m
10310210110010-110-210-3

Gav afsnittet mening?

Gå videre til: Andre længdemål

"Snydemåden"

Der findes en "snydemåde", hvor man ser efter potenstallet for længderne.

Hvis vi igen tager km til cm, så ser vi:

1km=10^3m

1cm=10^{-2}m

Da vi kan udnytte potensregnereglen kan vi trække eksponenterne fra hinanden:

3 - (-2) = 3 + 2 = 5

Dvs. at vi skal omregne med 105 eller et 1-tal efterfulgt af 5 nuller.
Emnet "Omregning af længder" fortsætter: Andre længdemål

Gav afsnittet mening?

Gå videre til: Andre længdemål