Skolerne kan købe licens til RegneRegler.dk for skoleåret 2018/2019, og lige nu gives 50% rabat. Læs mere
Del på

Parabel

Hvad er en parabel?

Parabel
En parabel er en grafisk afbildning af et andengradspolynomium i koordinatsystemet.
En parabel* er en grafisk afbildning af et andengradspolynomium i koordinatsystemet.

En parabel kan også beskrives som et brændpunkt F, og en ledelinje L, hvor parablen er de punkter, som har lige stor afstand imellem ledelinjen og brændpunktet.

* Denne side beskriver kun parabler med symmetri-akse parallelt med 2.-aksen (også kaldet y-aksen).


Emnet "Parabel" fortsætter: Ligning

Gav afsnittet mening?

Gå videre til: Ligning