Ved FP9/FP10 vil betalende skoler fortsat have adgang - og fortsat UDEN login SE PRIS OG BESTIL
Del på

Parallelogram

Hvad er et parallelogram?

Parallelogram
Modstående sider er parallelle og modstående vinkler er ens. Diagonalerne halverer hinanden.

Et parallelogram er en firkant, hvor modstående sider er parallelle, og hvor modstående vinkler er ens.

I et parallelogram halverer diagonalerne hinanden.

Man kunne også sige, at det er et rektangel, der har fået et skub, så det er blevet skævt.

Parallelogrammer findes i nogle særlige varianter:

Hvis alle fire sider er lige lange, så det ligner et skævt kvadrat, kaldes det en rombe (staves også nogle gange rhombe).

Hvis alle vinkler er lige store, er det også et rektangel.

Hvis alle fire sider OG alle fire vinkler er lige store, er det også et kvadrat.
Emnet "Parallelogram" fortsætter: Areal og omkreds

Gav afsnittet mening?

Gå videre til: Areal og omkreds