På Danmarks største matematikdag (FP9/FP10) var der 78.000 besøg på RegneRegler.dk

Endnu ikke bestilt adgang for skoleåret 2021/2022?  Tryk på knappen SE PRIS OG BESTIL
Del påPotensfunktion

Hvad er en potensfunktion?

En potensfunktion har denne form:

f(x)=b*x^a

Hvor definitionsmængden (de lovlige værdier af x) alle er positive reelle tal.

(Tal som kan skrives som enten en endelig decimalbrøk eller en uendelig decimalbrøk).

Dm(f)=R_+

Vm(f)=R_+

Et eksempel på en potensfunktion kan f.eks. være svingningstiden for et pendul, hvor pendullængden er den ubekendte.

Gav afsnittet mening?

Gå videre til: Hvad er a og b?

Undersøgelse af om man har en potensfunktion

Hvis man har en masse punkter, og man vil se, om det er en potensfunktion, så kan man indtegne dem på et dobbelt-logaritmisk papir.

Desto nærmere punkterne er på en ret linje, desto mere er funktionen en potensfunktion.
Emnet "Potensfunktion" fortsætter: Hvad er a og b?

Gav afsnittet mening?

Gå videre til: Hvad er a og b?