På Danmarks største matematikdag (FP9/FP10) var der 78.000 besøg på RegneRegler.dk

Endnu ikke bestilt adgang for skoleåret 2021/2022?  Tryk på knappen SE PRIS OG BESTIL
Del påSandsynlighedsregning

Hvad er sandsynlighedsregning?

I sandsynlighedsregning regner man på eksperimenter med tilfældige resultater, eller sagt på en anden måde, "hvor sandsynligt er det, at lige nøjagtigt dette vil ske?"

Det er tæt forbundet med kombinatorik, som beskriver, hvordan man beregner, hvor mange forskellige kombinationer, der er i et eksperiment.

Sandsynligheden for at noget sker, går fra 0 til 1.
Ved 0 sker det aldrig, og ved 1 sker det hver gang.

Man kan derfor også skrive det som procenter, fra 0% til 100%.

For at kunne regne på sandsynligheder skal man have styr på sine brøker samt forstå mængder og kombinatorik.

Gav afsnittet mening?

Gå videre til: Statistisk sandsynlighed

Begreber inden for sandsynlighedsregning

Udfaldsrum

Udfaldsrummet beskriver alle de mulige resultater.

For eksempel:

Da man kan slå fra 1 til 6 øjne med en almindelig terning, så er udfaldsrummet:

\Omega=\{1,2,3,4,5,6\}

Udfaldsrummet skrives også med det græske bogstav omega.

Mulige udfald

Mulige udfald beskriver alle de muligheder, man kan få.

Det vil sige, at hvert enkelt udfald i udfaldsrummet, er et muligt udfald.

Gunstige udfald

Hvis man helst skal slå 1 eller 2 med en almindelig terning, så er 1 og 2 såkaldte gunstige udfald.

Jævn sandsynlighed eller symmetrisk

Ved jævn sandsynlighed har alle udfald samme sandsynlighed, og derfor har alle seks muligheder jævn sandsynlighed ved slag med en almindelig terning.

Dette kaldes også symmetrisk.

Hændelse

En hændelse er et eller flere udfald, som man kan tælle.

Umulig hændelse

En umulig hændelse er noget, der aldrig sker.

F.eks. at slå 7 med en almindelig terning, er en umulig hændelse.

En umulig hændelse har en sandsynlighed på 0.

Sikker hændelse

En sikker hændelse er derimod noget, der altid sker.

For eksempel er det en sikker hændelse at slå mellem 1 og 6 med en almindelig terning.

En sikker hændelse har en sandsynlighed på 1.
Emnet "Sandsynlighedsregning" fortsætter: Statistisk sandsynlighed

Gav afsnittet mening?

Gå videre til: Statistisk sandsynlighed