På Danmarks største matematikdag (FP9/FP10) var der 78.000 besøg på RegneRegler.dk

Endnu ikke bestilt adgang for skoleåret 2021/2022?  Tryk på knappen SE PRIS OG BESTIL
Del påPunkt

Hvad er et punkt?


Punktet P's koordinat bestemmes af x og y koordinatet.
Et punkt er et sted uden udstrækning (dvs. uden længde og bredde).

Det er den mindste enhed i geometri og bruges tit til at definere former.
F.eks. en linje som består af samtlige punkter mellem to punkter og i forlængelse heraf.

Hvis man har et punkt i et x/y koordinatsystem, så kan man give punktet et koordinat.

Gav afsnittet mening?

Afstand mellem to punkter

Afstand mellem to punkter


Afstanden mellem to punkter A(x1, y1) og B(x2, y2) kan findes med formlen:

|AB|=sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2}

(Hvilket i øvrigt er en omskrivning af Pythagoras læresætning.)

Man bruger betegnelsen |AB| med to lodrette streger for at vise, at man mener afstanden mellem to punkter.
F.eks. i en trekant, hvor sidelængden |AB| betyder afstanden mellem punktet A og punktet B.

Gav afsnittet mening?

Beregn afstanden mellem to punkter

x
y
Punkt A


Punkt B


Beregn