På Danmarks største matematikdag (FP9/FP10) var der 78.000 besøg på RegneRegler.dk

Endnu ikke bestilt adgang for skoleåret 2021/2022?  Tryk på knappen SE PRIS OG BESTIL
Del påRomertal

Hvad er romertal?

Det romerske talsystem stammer fra det antikke Rom og bruger en kombination af bogstaver til at vise en værdi (et tal).

Gav afsnittet mening?

Gå videre til: Fra decimaltal til romertal

Opbygning af romertal

Romertal består af 7 grundværdier:

I = 1
V = 5
X = 10
L = 50
C = 100
D = 500
M = 1000

Disse værdier (tal) kan kombineres efter følgende regler:

Hvis en mindre værdi skrives før en større værdi, trækkes værdien fra den større.

For eksempel værdien IX: 10(X) - 1(I) = 9

Hvis en mindre værdi skrives efter en større værdi, lægges værdien til den større.

For eksempel værdien VII: 5(V) + 1(I) + 1(I) = 7

Kun I, X og C må skrives foran en værdi, der er større:

I kan kun stå foran V og X.
X kan kun stå foran L og C.
C kan kun stå foran D og M

V, L og D må ikke gentages.

Hver værdi må kun skrives 3 gange.
Emnet "Romertal" fortsætter: Fra decimaltal til romertal

Gav afsnittet mening?

Gå videre til: Fra decimaltal til romertal