Skolerne kan købe licens til RegneRegler.dk for skoleåret 2018/2019, og lige nu gives 50% rabat. Læs mere
Del på

Linjestykke

Hvad er et linjestykke?

Linjestykke
Et linjestykke vises tit med afsluttende vinkelrette streger.
Et linjestykke er et stykke af en linje, der er afgrænset af et punkt i hver ende.

Man støder tit på linjestykker i geometrien, f.eks. i en trekant, hvor siderne er linjestykker mellem 3 punkter.

Gav afsnittet mening?

Længden af et linjestykke

Da et linjestykke går mellem to punkter, kan vi bruge afstandsformlen for to punkter (x1, y1) og (x2, y2) til at beregne længden.

|AB|=sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2}

Gav afsnittet mening?

Beregn længden af et linjestykke

x
y
Punkt 1


Punkt 2


Beregn

Midtpunkt af linjestykke

Midtpunktet af et linjestykke mellem punkterne A(x1, y1) og B(x2, y2) kan findes med formlen:

(x_m,y_m)=(frac{x1+x2}{2},frac{y1+y2}{2})

Formlen beskriver gennemsnittet af de to x koordinater og gennemsnittet af de to y koordinater.

Gav afsnittet mening?