På Danmarks største matematikdag (FP9/FP10) var der 72.000 besøg på RegneRegler.dk

Endnu ikke bestilt adgang for skoleåret 2020/2021?  Tryk på knappen SE PRIS OG BESTIL
Del på

Sandsynlighedsregning

Hvad er jævn sandsynlighed?

Hvis alle udfald er lige sandsynlige, så kan man bruge formlen:

P(A)=frac{Gunstige udfald}{Mulige udfald}

Hvor P kommer fra det engelske probability, der betyder sandsynlighed, og A er det, man vil regne ud.

For eksempel hvis man udregner sandsynligheden for at slå et lige tal med en almindelig terning:

Gunstige udfald: 3 stk.

(da tallene 2,4 og 6 er dem, vi ønskede.)

Mulige udfald: 6 stk.

(da man kan slå seks forskellige antal øjne med en terning.)

Sandsynligheden for at slå et lige tal bliver dermed:

P(lige)=frac{3}{6}=frac{1}{2}=0,5

Sandsynligheden er derfor 0,5 for at slå et lige tal (præcis halvdelen af gangene.)
Emnet "Sandsynlighedsregning" fortsætter: Additivitetsreglen

Gav afsnittet mening?

Gå tilbage til: Statistisk sandsynlighed
Gå videre til: Additivitetsreglen