Skolerne kan købe licens til RegneRegler.dk for skoleåret 2018/2019, og lige nu gives 50% rabat. Læs mere
Del på

Trapez

Diagonallængderne i en trapez

Trapez
Trapez med siderne a,b,c,d
højden h og diagonalerne d1 og d2

Diagonallængderne kan beregnes med formlerne:

d_1=sqrt{a^2+b^2-2*a*b*cos(B)}

d_2=sqrt{c^2+d^2-2*c*d*cos(D)}

d_3=sqrt{a^2+d^2-2*a*d*cos(A)}

d_4=sqrt{b^2+c^2-2*b*c*cos(C)}

Gav afsnittet mening?

Gå tilbage til: Højde