Skolerne kan købe licens til RegneRegler.dk for skoleåret 2018/2019, og lige nu gives 50% rabat. Læs mere
Del på

Potensfunktion

Potensvækst

Man har et begreb, der kaldes potensvækst, som gælder for potensfunktioner (og potensudvikling).

f(k*x)=k^a*f(x)

Hvis x ganges med tallet k, så bliver resultatet f(x) ganget med ka

Hvis vi har formlen:

f(x)=3*x^2

og indsætter x = 2, får vi:

f(x)=3*2^2=12

Hvis vi ganger x med 3, får vi:

f(x)=3*(2*3)^2=108

Hvis vi i stedet havde ganget resultatet med ka= 32 = 9 havde vi også fået 108
9*12=108

Gav afsnittet mening?

Gå tilbage til: Hvad er a og b?