På Danmarks største matematikdag (FP9/FP10) var der 78.000 besøg på RegneRegler.dk

Endnu ikke bestilt adgang for skoleåret 2021/2022?  Tryk på knappen SE PRIS OG BESTIL
Del påKeglestub

Rumfang af en keglestub

Keglestub med højde og de 2 radier

Rumfanget af en keglestub kan beregnes med formlen:

V=frac{1}{3}*pi*h*({r_1}^2+{r_2}^2+r_1*r_2)

V = Rumfang (Volumen).

r1 = Radius af den ene cirkel.

r2 = Radius af den anden cirkel.

h = Højden.
Emnet "Keglestub" fortsætter: Overfladeareal

Gav afsnittet mening?

Gå tilbage til: Generelt
Gå videre til: Overfladeareal

Beregn rumfanget af en keglestub

Højde h :
Radius af den lille cirkel r1 :
Radius af den store cirkel r2 :
Pi :
Beregn