På Danmarks største matematikdag (FP9/FP10) var der 72.000 besøg på RegneRegler.dk

Endnu ikke bestilt adgang for skoleåret 2020/2021?  Tryk på knappen SE PRIS OG BESTIL
Del på

Cirkeludsnit

Buelængde

Cirkeludsnit
Cirkeludsnit med radius r, buelængde S og vinklen θ

Buelængden kan beregnes med følgende formel:
(Bemærk at der bruges radianer i stedet for grader):

S=r*theta

(Hvor θ er vinklen i radianer, og r er radius.)

Hvis man i stedet har vinklen angivet i grader, kan man omregne den til radianer med formlen:

radianer=frac{grader*pi}{180}

Eller man kan kombinere de to formler og udregne buelængden direkte ved hjælp af grader:

S=r*v*frac{pi}{180}

(Hvor r er radius, og v er vinklen i grader mellem de to radier.)

Gav afsnittet mening?

Gå tilbage til: Areal

Beregn buelængden

Radius :
Vinkel i radianer :
Beregn