Skolerne kan købe licens til RegneRegler.dk for skoleåret 2018/2019, og lige nu gives 50% rabat. Læs mere
Del på

Cirkeludsnit

Buelængde

Cirkeludsnit
Cirkeludsnit med radius r, buelængde S og vinklen θ

Buelængden kan beregnes med følgende formel:
(Bemærk at der bruges radianer i stedet for grader):

S=r*theta

(Hvor θ er vinklen i radianer, og r er radius.)

Hvis man i stedet har vinklen angivet i grader, kan man omregne den til radianer med formlen:

radianer=frac{grader*pi}{180}

Eller man kan kombinere de to formler og udregne buelængden direkte ved hjælp af grader:

S=r*v*frac{pi}{180}

(Hvor r er radius, og v er vinklen i grader mellem de to radier.)

Gav afsnittet mening?

Gå tilbage til: Areal

Beregn buelængden

Radius :
Vinkel i radianer :
Beregn