På Danmarks største matematikdag (FP9/FP10) var der 78.000 besøg på RegneRegler.dk

Endnu ikke bestilt adgang for skoleåret 2021/2022?  Tryk på knappen SE PRIS OG BESTIL
Del påAnnuitetsopsparing

Antal terminer

Man kan beregne antallet af terminer, hvis man f.eks opsparer et fast beløb hver måned og vil se hvornår, man har opnået et bestemt beløb (Slutkapital).

Antal terminer beregnes med:

n=frac{log(frac{A*r}{b}+1)}{log(1+r)}

Hvor:

A = Slutkapital, som er beløbet man har til sidst.

b = Indbetaling hver termin.

r = rente som kommatal ( Eks. skrives 9% som 0,09 ).

n = Antal terminer.

HUSK

Formlerne gælder kun, hvis der er præcis én indbetaling og én rentetilskrivning pr. termin.

Hvis der er flere terminer pr. rentetilskrivning, skal renten omregnes.
Emnet "Annuitetsopsparing" fortsætter: Terminsindbetaling

Gav afsnittet mening?

Gå tilbage til: Slutkapital
Gå videre til: Terminsindbetaling

Beregn antal terminer i annuitetsopsparing

Indtast de tre værdier, renten skal indtastes som kommatal.
(F.eks. 9% skal indtastes som 0,09).

Indbetaling pr. termin (b) :
Renten (r) :
Slutkapital (A) :
Beregn