Skolerne kan købe licens til RegneRegler.dk for skoleåret 2018/2019, og lige nu gives 50% rabat. Læs mere
Del på

Pyramide

Rumfang af en pyramide

Pyramide
Pyramide med grundfladen G og højden h
Man kan beregne rumfanget af en pyramide, hvis man kender arealet af pyramidens bund (grundfladen).

Rumfanget beregnes med følgende formel:

V=frac{1}{3}*h*G

V = Rumfang (Volumen).

h = Højden af pyramiden.

G = Arealet af grundfladen.

Gav afsnittet mening?

Gå tilbage til: Generelt

Beregn rumfanget af en pyramide

Højde (h) :
Arealet af grundfladen (G) :
Beregn

Beregning af grundfladens areal

Man beregner arealet af grundfladen ved at bruge den formel, som passer til grundfladen.

Man kan altid opdele grundfladen i trekanter, eller hvis det er en n-sidet polygon med lige store sider og vinkler, kan man bruge areal-formlen for regulære polygoner.

Gav afsnittet mening?

Gå tilbage til: Generelt