På Danmarks største matematikdag (FP9/FP10) var der 72.000 besøg på RegneRegler.dk

Endnu ikke bestilt adgang for skoleåret 2020/2021?  Tryk på knappen SE PRIS OG BESTIL
Del på

Målestoksforhold

Fra tegning til virkelighed

Vi tager et eksempel med målestoksforholdet:

1:15000

Det betyder, at på kortet er 1 cm det samme som 15.000 centimeter i virkeligheden.

Hvis man på kortet kan måle, at afstanden imellem to bygninger er 12 cm, er den virkelige afstand:

12*15000=180000 cm=1,8 km

En mere generel formel:

Længde=frac{mål på tegning*virkelighed}{tegning}

Gav afsnittet mening?

Gå tilbage til: Generelt
Gå videre til: Udregning - målestoksforhold

Fra virkelighed til tegning

Her tager vi et eksempel med en bil:

En bil er 408 centimeter lang i virkeligheden.

Hvor lang vil bilen blive på tegningen, når tegningen er i målestoksforholdet 1:50 ?

Bilen er

408 : 50 = 8,16 cm

lang på tegningen.

En mere generel formel:

Længde=frac{mål i virkeligheden*tegning}{virkelighed}
Emnet "Målestoksforhold" fortsætter: Udregning - målestoksforhold

Gav afsnittet mening?

Gå tilbage til: Generelt
Gå videre til: Udregning - målestoksforhold

Omregn mellem tegning og virkelighed

Virkelighed :
Tegning :
Mål, virkelighed :
Mål, tegning :
Beregn