På Danmarks største matematikdag (FP9/FP10) var der 72.000 besøg på RegneRegler.dk

Endnu ikke bestilt adgang for skoleåret 2020/2021?  Tryk på knappen SE PRIS OG BESTIL
Del på

Kegle

Overfladeareal af en ret kegle

Kegle med højde, radius og sidelængde
På en ret kegle kan man beregne overfladearealet af den krumme overflade.

Overfladeareal, hvis man kender radius og højden:

O=pi*r*sqrt{r^2+h^2}

O = Overflade areal

r = radius

h = højde

Overfladeareal, hvis man kender længden af den krumme overflade:

O=pi*r*a

a = Krumme overflades længde

r = radius

Gav afsnittet mening?

Gå tilbage til: Rumfang