På Danmarks største matematikdag (FP9/FP10) var der 78.000 besøg på RegneRegler.dk

Endnu ikke bestilt adgang for skoleåret 2021/2022?  Tryk på knappen SE PRIS OG BESTIL
Del påKapitalfremskrivning

Slutkapitalen

Slutkapitalen er det beløb, man har til sidst efter alle terminer.

Slutkapitalen K kan beregnes med formlen:

K=k_0*(1+r)^n

Hvor K er startkapitalen, n er antal terminer, og r er renten som kommatal ( Eks. skrives 9% som 0,09 ).

Gav afsnittet mening?

Gå tilbage til: Generelt
Gå videre til: Terminer

Beregn slutkapital i kapitalfremskrivning

Startkapital (k0) :
Renten (r) som kommatal (0,09 for 9%) :
Antal terminer (n) :
Beregn

Startkapitalen

Startkapitalen er det beløb, man starter med, før at renterne tilskrives.

Hvis man ønsker at finde startkapitalen, kan formlen omskrives til:

K_0=frac{K}{(1+r)^n}

Det lille 0 efter K betyder 0 rentetilskrivninger eller termin 0.

Hvis man ønsker at finde efter 1, 2, 3.....x rentetilskrivning, så kan man bruge den almindelige formel for kapitalfremskrivning:

K_1=K_0*(1+r)
K_2=K_0*(1+r)^2
K_3=K_0*(1+r)^3
....
K_n=K_0*(1+r)^n

Alternativt kan man slå op i en væksttabel, hvor man kan se, hvad K0 skal ganges med efter n terminer.
Emnet "Kapitalfremskrivning" fortsætter: Terminer

Gav afsnittet mening?

Gå tilbage til: Generelt
Gå videre til: Terminer

Beregn startkapital i kapitalfremskrivning

Renten (r) som kommatal (0,09 for 9%) :
Antal terminer (n) :
Slutkapital (K) :
Beregn