På Danmarks største matematikdag (FP9/FP10) var der 72.000 besøg på RegneRegler.dk

Endnu ikke bestilt adgang for skoleåret 2020/2021?  Tryk på knappen SE PRIS OG BESTIL
Del på

Hastighed

"Gange-faktoren" og omregning mellem hastighedsenheder

Hvis man skal omregne fra en enhed for hastighed til en anden enhed for hastighed, skal man finde den "gange-faktor", som skal bruges.

I en opgave bliver hastigheden f.eks. angivet til 50 km/t og skal omregnes til m/s (meter i sekundet).

Hvis man skal omregne fra km/t til m/s, skal man kende antallet af sekunder på en time:

1 time=60*60=3600 s

samt antal meter på en kilometer.

1 km=1000 m

Det tal, vi skal gange med, bliver da:

frac{1000}{3600}=0,2778

Resultatet (afrundet) bliver derfor:

50 km/t=50*0,2778=13,89 m/s

Gav afsnittet mening?

Gå tilbage til: Generelt

Gangetabel for omregning af hastighed

Man kan også slå omregningstallet op i en tabel.

Fra / Tilkm/tm/tm/scm/MMachKnobmph
km/t110000,27777781666,6670,00081630,54021640,6213712
m/t0,00110,000277781,6666670,000000820,000540220,00062137
m/s3,63600160000,002938671,9447792,236936
cm/M0,00060,60,0001666710,000000490,000324130,00037282
Mach1225,0441225044340,2920417401661,7889761,2071
Knob1,851111851,110,51419723085,1830,0015110611,150226
mph1,6093441609,3440,447042682,240,00131370,8693941


Forkortelser:

km/t = Kilometer i timen

m/t = Meter i timen

m/s = Meter i sekundet (SI enheden)

cm/M = Centimeter i minuttet

Mach = Lydens hastighed
(Skrives før tallet, f.eks. er Mach 2 det samme som 2 gange lydens hastighed og udtales "mark").

Knob = Sømil i timen.

mph = Miles pr. hour, emperial mil i timen
(Hastigheds-enhed, som blandt andet bruges i USA og England).

Hvordan man bruger tabellen:

Hvis man for eksempel skal omregne m/s til km/t, finder man
m/s til venstre og km/t i toppen.

Her står der: 3,6

Hvilket betyder at:

1 m/s = 3,6 km/t

Så hvis man skal omregne fra m/s til km/t, skal man gange med 3,6.

Gav afsnittet mening?

Gå tilbage til: Generelt