På Danmarks største matematikdag (FP9/FP10) var der 78.000 besøg på RegneRegler.dk

Endnu ikke bestilt adgang for skoleåret 2021/2022?  Tryk på knappen SE PRIS OG BESTIL
Del påParenteser

Hvordan bruges parenteser?

Parenteser betyder, at noget skal udregnes, før noget andet udregnes.

Enkelte gange er parenteser overflødige, men andre gange er de bestemt ikke.

For regnestykker gælder, at de skal udregnes i rækkefølgen: potens, gange/dividere, plus/minus.

Hvis rækkefølgen skal være anderledes, skal man bruge parenteser.

For eksempel:

2+2*2=6

Her skal "gange" udregnes først pga. rækkefølgen for regnearterne.

Hvis man vil have plus udregnet først, så kræver det en parentes:

(2+2)*2=8

Gav afsnittet mening?

Hvordan ganger man parenteser ud?

Generelt gælder for parenteser, at man skal gange hvert led i en parentes med hvert led i den anden parentes.

For eksempel:

(2+6)*(3+7)=(8)*(10)=80

eller hvor vi tager hvert led i den ene parentes og ganger med hvert led i den anden parentes:

(2+6)*(3+7)=

2*3+2*7+6*3+6*7=

6+14+18+42=

80

Hvis regnestykket består af tal, er det lidt en omvej, men med bogstaver har man sjældent et andet valg.

Regnestykke med bogstaver:

(a+b)*(c+d)=

a*c+a*d+b*c+b*d

Hvis der står minus i stedet for plus, så skal man naturligvis huske reglerne om plus og minus, når man ganger:

-*-=+

-*+=-

+*-=-

+*+=+

Gav afsnittet mening?

Regler for parenteser i regnestykker:

Der er heldigvis nogle matematikere, der har regnet de kombinationer af parenteser ud, som man kan støde på:

RegelForklaring
a+(b-c+d) = a+b-c+dHvert enkelt tal i parentesen skal lægges til a.
a-(-b+c-d) = a+b-c+dHvert enkelt tal i parentesen skal trækkes fra a.
F.eks. er a-(-b) = a--b = a+b, da to dobbelt minus bliver til plus.
a·(b-c+d) = a·b-a·c+a·dHvert enkelt tal i parentesen skal ganges på a.
(a+b)·(c-d) = a·c-a·d+b·c-b·dHvert enkelt tal i venstre parentes,
skal ganges med hvert enkelt tal i højre parentes.
(a+b)2 = a2+b2+2·a·bDet samme som ovenstående,
men da vi får a·b og b·a, kan det gøres lidt kortere.
(a-b)2 = a2+b2-2·a·bSamme som ovenstående.
(a+b)·(a-b) = a2-b2Det samme som formlen (a+b)·(c-d), men da vi får a·b - b·a,
forsvinder disse.

Gav afsnittet mening?

Parenteser i reduktion

Eksempel på et regnestykke med bogstaver, som skal reduceres:

frac{a+b}{a^2-b^2}

For at reducere udtrykket, er vi nødt til at kigge i tabellen ovenover, for at se om der er et mønster, som passer.

Her finder vi linjen:

(a+b)·(a-b) = a2-b2

Dermed kan vi bruge den regel til at regne baglæns så:

frac{a+b}{a^2-b^2}=frac{a+b}{(a+b)*(a-b)}

og forkorte brøken med (a+b):

frac{a+b}{(a+b)*(a-b)}=frac{1}{a-b}

Gav afsnittet mening?