Skolerne kan købe licens til RegneRegler.dk for skoleåret 2018/2019, og lige nu gives 50% rabat. Læs mere
Matematisk ordbog Kontakt
Y-aksen er den lodrette akse i et koordinatsystem.

Den kaldes også tit anden-aksen.