Skolerne kan købe licens til RegneRegler.dk for skoleåret 2018/2019, og lige nu gives 50% rabat. Læs mere
Matematisk ordbog Kontakt

X-koordinat

Tilbage til ordbog
En x-koordinat er en del af angivelsen af et punkts placering (på første-aksen) i et koordinatsystem.

Eksempel:

Et punkt angives til (2,3) i et koordinatsystem.

Det vil sige, at punktet kan findes 2 ud fra x-aksen og 3 op ad y-aksen.