På Danmarks største matematikdag (FP9/FP10) var der 78.000 besøg på RegneRegler.dk

Endnu ikke bestilt adgang for skoleåret 2021/2022?  Tryk på knappen SE PRIS OG BESTIL
Del påVektorer i planen

Skalarprodukt af to vektorer

Skalarproduktet er en måde at "gange" to vektorer sammen og få et tal.

Man kan ikke gange to vektorer og få en ny - i stedet kan man finde et tal.

Skalarproduktet betegnes tit med en stor prik, for netop at illustrere, at det ikke er gange, men "noget andet":

 ->{a} o  ->{b}={a_x over a_y} o {b_x over b_y}=a_x*b_x+a_y*b_y

 ->{a} o  ->{b}=|a|*|b|*cos(v)

Skalarproduktet kan blandt andet bruges til at finde vinklen mellem to vektorer.

Derudover er det anvendt inden for fysik.

De to vektorer er vinkelrette (orthogonale), hvis skalarproduktet er 0.
Emnet "Vektorer i planen" fortsætter: Determinanten

Gav afsnittet mening?

Gå tilbage til: Tværvektor
Gå videre til: Determinanten

Find skalarproduktet

Vektor a
Vektor b
x


y


Beregn