Skolerne kan købe licens til RegneRegler.dk for skoleåret 2018/2019, og lige nu gives 50% rabat. Læs mere
Del på

Vektorer i planen

Længde af en vektor

En vektor skrevet på "retvinklet trekant"-måden har den ulempe, at man ikke kan aflæse længden direkte.

Her kommer Pythagoras os til hjælp, da a og b er de to kateter, og længden er hypotenusen.

| ->{v}|=sqrt{x^2+y^2}

Længden af en vektor skrives med to lodrette streger udenom navnet.
Emnet "Vektorer i planen" fortsætter: Forlænge en vektor

Gav afsnittet mening?

Gå tilbage til: Vektor ud fra to punkter
Gå videre til: Forlænge en vektor

Beregn længden af en vektor

Indtast x og y koordinatet for vektoren, for at beregne længden.

x :
y :
Beregn