På Danmarks største matematikdag (FP9/FP10) var der 72.000 besøg på RegneRegler.dk

Endnu ikke bestilt adgang for skoleåret 2020/2021?  Tryk på knappen SE PRIS OG BESTIL
Matematisk ordbog Kontakt

Værdipapir

Tilbage til ordbog
Aktier, obligationer, pantebreve, futures/optioner/swaps (derivater) og investeringsbeviser er eksempler på værdipapirer.