Skolerne kan købe licens til RegneRegler.dk for skoleåret 2018/2019, og lige nu gives 50% rabat. Læs mere
Matematisk ordbog Kontakt

Værdipapir

Tilbage til ordbog
Aktier, obligationer, pantebreve, futures/optioner/swaps (derivater) og investeringsbeviser er eksempler på værdipapirer.