Uni-login kommer på cirka en uge før FP9 - Herefter kun adgang, hvis jeres skole har betalt! SE PRIS OG BESTIL
Matematisk ordbog Kontakt

Største fælles divisor

Tilbage til ordbog
Den største fælles divisor, er det største heltal, som går op i to heltal.

For eksempel:

8 og 12 har den største fælles divisor 4, da 4 er det største heltal, som både går op i 8 og 12.