På Danmarks største matematikdag (FP9/FP10) var der 72.000 besøg på RegneRegler.dk 😱

Endnu ikke bestilt adgang for skoleåret 2019/2020?  Tryk på knappen SE PRIS OG BESTIL
Matematisk ordbog Kontakt

Stikprøve

Tilbage til ordbog
En stikprøve betyder, at man vælger tilfældigt.

Typisk vælger man en delmængde fra en mængde efter en af følgende regler:

Ordnet stikprøve: Rækkefølgen har betydning.

Uordnet stikprøve: Rækkefølgen har ikke betydning.

Med tilbagelægning: Det samme element kan vælges flere gange.

Uden tilbagelægning: Det samme element må kun vælges én gang.