Skolerne kan købe licens til RegneRegler.dk for skoleåret 2018/2019, og lige nu gives 50% rabat. Læs mere
Matematisk ordbog Kontakt

Stikprøve

Tilbage til ordbog
En stikprøve betyder, at man vælger tilfældigt.

Typisk vælger man en delmængde fra en mængde efter en af følgende regler:

Ordnet stikprøve: Rækkefølgen har betydning.

Uordnet stikprøve: Rækkefølgen har ikke betydning.

Med tilbagelægning: Det samme element kan vælges flere gange.

Uden tilbagelægning: Det samme element må kun vælges én gang.