På Danmarks største matematikdag (FP9/FP10) var der 72.000 besøg på RegneRegler.dk

Endnu ikke bestilt adgang for skoleåret 2020/2021?  Tryk på knappen SE PRIS OG BESTIL
Matematisk ordbog Kontakt
Et sildeben bruges, når man skal tegne en funktion i et koordinatsystem.

Man udregner en række værdier og sætter dem op i en tabel.

For eksempel hvis man vil tegne parablen:

y=x^2+2*b-3

IMAGE*sildeben.pngIMAGE*