På Danmarks største matematikdag (FP9/FP10) var der 78.000 besøg på RegneRegler.dk

Endnu ikke bestilt adgang for skoleåret 2021/2022?  Tryk på knappen SE PRIS OG BESTIL
Del påRetvinklet trekant

Navngivning af vinkler og sider

Retvinklet trekant
Den lange side kaldes hypotenusen, og de to korte sider kaldes kateter.
Den lange side af en retvinklet trekant kaldes hypotenusen.

Den ligger altid overfor den rette vinkel.

De to andre sider (de korte sider) kaldes kateter.

Gav afsnittet mening?

Gå tilbage til: Generelt
Gå videre til: Areal

ABC trekant

Trekant og bogstaver
Trekanter kan sagtens benævnes med andre bogstaver end ABC. Bogstaverne vil dog i de fleste tilfælde være i alfabetisk rækkefølge.
Man navngiver normalt retvinklede trekanter i en figur ved, at den rette vinkel kaldes C (store C).

Hvis man går med uret, hedder næste vinkel A, og mod uret hedder vinklen B.

Siden overfor A, hedder a.
Siden overfor B, hedder b.
Siden overfor C, hedder c.

Normalt skriver man altid vinklerne med et stort bogstav og siderne med et lille.

Trekanterne kan dog være navngivet med andre bogstaver, men generelt er de altid i alfabetisk rækkefølge i urets retning.

Når man læser formler, der gælder retvinklede trekanter, så bruges der næsten altid en ABC trekant.

Gav afsnittet mening?

Gå tilbage til: Generelt
Gå videre til: Areal

Modstående katete

Da siden a er overfor A (eller modstående), kaldes denne for A's modstående katete.

På samme måde kaldes b for B's modstående katete.

Bogstaverne hænger næsten altid sammen, så f.eks. vinkel A's modstående katete hedder lille a.

Gav afsnittet mening?

Gå tilbage til: Generelt
Gå videre til: Areal

Hosliggende katete

Hosliggende betyder "nær ved" eller "tæt på", og er den katete, som ikke er modstående.
For eksempel kaldes siden b for A's hosliggende katete.

Den nemmeste måde at finde den hosliggende katete er at observere, at det ikke er den modstående.
Emnet "Retvinklet trekant" fortsætter: Areal

Gav afsnittet mening?

Gå tilbage til: Generelt
Gå videre til: Areal