På Danmarks største matematikdag (FP9/FP10) var der 78.000 besøg på RegneRegler.dk

Endnu ikke bestilt adgang for skoleåret 2021/2022?  Tryk på knappen SE PRIS OG BESTIL
Del påRetvinklet trekant

Areal af retvinklet trekant

Retvinklet trekant
Læg mærke til at a kan bruges som grundlinje og b kan bruges som højden.
Arealet kan beregnes med formlen for arealer af vilkårlige trekanter:

Areal=frac{1}{2}*h*g

Da trekanten er retvinklet, kan vi som noget særligt bruge a som højden og b som grundlinjen:

Dermed bliver formlen:

Areal=frac{1}{2}*a*b
Emnet "Retvinklet trekant" fortsætter: Pythagoras

Gav afsnittet mening?

Gå tilbage til: Navngivning af sider
Gå videre til: Pythagoras

Beregn arealet af en retvinklet trekant

a (grundlinje) :
b (højde) :
Beregn