Uni-login kommer på cirka en uge før FP9 - Herefter kun adgang, hvis jeres skole har betalt! SE PRIS OG BESTIL
Matematisk ordbog Kontakt

Resultatopgørelse

Tilbage til ordbog
En resultatopgørelse er et begreb inden for årsrapporter eller regnskaber, som siger noget om det økonomiske resultat af det, der er sket i en virksomhed i løbet af regnskabsåret.

Resultatopgørelsen indeholder virksomhedens indtægter, udgifter, afskrivninger, skatter og selve årets resultat.