Uni-login kommer på cirka en uge før FP9 - Herefter kun adgang, hvis jeres skole har betalt! SE PRIS OG BESTIL
Matematisk ordbog Kontakt
Produkt er det resultat, man får, når tal ganges sammen.

(Produktet er resultatet af en multiplikation).

For eksempel:

3*2=6

Her er 6 produktet.