På Danmarks største matematikdag (FP9/FP10) var der 72.000 besøg på RegneRegler.dk

Endnu ikke bestilt adgang for skoleåret 2020/2021?  Tryk på knappen SE PRIS OG BESTIL
Matematisk ordbog Kontakt
Produkt er det resultat, man får, når tal ganges sammen.

(Produktet er resultatet af en multiplikation).

For eksempel:

3*2=6

Her er 6 produktet.