Uni-login kommer på cirka en uge før FP9 - Herefter kun adgang, hvis jeres skole har betalt! SE PRIS OG BESTIL
Matematisk ordbog Kontakt
Et primtal er et heltal, som er større end 1, og hvor kun 1 og tallet går op i det.

1 er pr. definition ikke et primtal, og det mindste primtal er derfor 2.