På Danmarks største matematikdag (FP9/FP10) var der 72.000 besøg på RegneRegler.dk

Endnu ikke bestilt adgang for skoleåret 2020/2021?  Tryk på knappen SE PRIS OG BESTIL
Matematisk ordbog Kontakt
Pi er et tal, der beskriver forholdet mellem omkredsen på en cirkel og diameteren.

En cirkel der har en diameter på 1, vil have en omkreds, som er pi.

Pi skrives med symbolet:

pi

Pi med 10 decimaler er:

3,1415926536

(Men der er uendeligt mange decimaler.)

Tit bruger man tilnærmelserne:

3,14

eller brøken:

frac{22}{7}

En mere præcis brøk er:

frac{355}{113}