Ved FP9/FP10 vil betalende skoler fortsat have adgang - og fortsat UDEN login SE PRIS OG BESTIL
Matematisk ordbog Kontakt
Pi er et tal, der beskriver forholdet mellem omkredsen på en cirkel og diameteren.

En cirkel der har en diameter på 1, vil have en omkreds, som er pi.

Pi skrives med symbolet:

pi

Pi med 10 decimaler er:

3,1415926536

(Men der er uendeligt mange decimaler.)

Tit bruger man tilnærmelserne:

3,14

eller brøken:

frac{22}{7}

En mere præcis brøk er:

frac{355}{113}