Uni-login kommer på cirka en uge før FP9 - Herefter kun adgang, hvis jeres skole har betalt! SE PRIS OG BESTIL
Matematisk ordbog Kontakt

Periferivinkel, cirkel

Tilbage til ordbog
En periferivinkel på en cirkel, er en vinkel, som spænder over en cirkelbue, og som starter på cirklens periferi (kanten af cirklen).

Periferivinklen er det halve antal grader af det buestykke, den spænder over.