På Danmarks største matematikdag (FP9/FP10) var der 72.000 besøg på RegneRegler.dk

Endnu ikke bestilt adgang for skoleåret 2020/2021?  Tryk på knappen SE PRIS OG BESTIL
Del på

Parallelogram

Omkreds af et parallelogram

Omkredsen af et parallelogram kan beregnes med formlen:
O=2*a+2*b
Hvor a og b er sidernes længde.

Gav afsnittet mening?

Gå tilbage til: Generelt

Arealet af et parallelogram

Parallelogram
Parallelogram med højden h, grundlinjen b og sidelængderne a,b samt vinklen θ
Arealet af et parallelogram kan beregnes på to måder:

Arealet med højde og grundlinje:

A=b*h

(Hvor b er grundlinjen, og h er højden.)

Arealet med sidelængder og vinkel:

A=a*b*sin(theta)

(Hvor a og b er sidelængderne og θ er vinklen.)

Gav afsnittet mening?

Gå tilbage til: Generelt

Beregn areal og omkreds af et parallelogram

Den ene sidelængde (a) :
Den anden sidelængde (b) :
Højde (h) :
Vinkel i grader :
Beregn