Skolerne kan købe licens til RegneRegler.dk for skoleåret 2018/2019, og lige nu gives 50% rabat. Læs mere
Del på

Parabel

Parablens toppunkt

Parablens toppunkt er det højeste eller laveste punkt på parablen.

Parablens toppunkt kan beregnes med formlen:

x=frac{-b}{2*a}

y findes ved at indsætte x i parablens ligning, eller hvis man har udregnet diskriminanten D, med formlen:

D=b^2-4*a*c

y=frac{-D}{4*a}
Emnet "Parabel" fortsætter: Brændpunkt og ledelinje

Gav afsnittet mening?

Gå tilbage til: Tegning
Gå videre til: Brændpunkt og ledelinje

Beregn toppunkt

a :
b :
c :
Beregn