På Danmarks største matematikdag (FP9/FP10) var der 72.000 besøg på RegneRegler.dk 😱

Endnu ikke bestilt adgang for skoleåret 2019/2020?  Tryk på knappen SE PRIS OG BESTIL
Matematisk ordbog Kontakt

Numerisk værdi

Tilbage til ordbog
Den numeriske værdi af et tal er afstanden fra 0 til tallet på tallinjen.

Det vil sige, at det er tallet uden fortegn.

For eksempel:

|-5| = 5

|5| = 5

|-7| = 7

|14| = 14

Den numeriske værdi af et tal skrives mellem to lodrette streger således: |tal|