Ved FP9/FP10 vil betalende skoler fortsat have adgang - og fortsat UDEN login SE PRIS OG BESTIL
Del på

Linje

Afstand fra punkt til linje

Afstanden fra punktet P(x1,y1) til linjen l med ligningen y=ax+b kan beregnes med "dist-formlen".

dist(P,l)=frac{|a*x_1+b-y_1|}{sqrt{a^2+1}}

Gav afsnittet mening?

Gå tilbage til: Skæringspunkt
Gå videre til: Vinkelrette linjer

Beregn afstand fra punkt til linje

Linje: y=ax+b
a

b

Punkt: (x1, x2)
x1

x2

Beregn

Afstand mellem to parallelle linjer

Man kan finde afstanden mellem to parallelle linjer ved at vælge et punkt på den ene linje og bruge dette til at finde afstanden mellem
punktet og den anden linje.
Emnet "Linje" fortsætter: Vinkelrette linjer

Gav afsnittet mening?

Gå tilbage til: Skæringspunkt
Gå videre til: Vinkelrette linjer