Uni-login kommer på cirka en uge før FP9 - Herefter kun adgang, hvis jeres skole har betalt! SE PRIS OG BESTIL
Matematisk ordbog Kontakt

Lige vinkel

Tilbage til ordbog
En lige vinkel er en vinkel, som er 1800

En linje er en lige vinkel.