Uni-login kommer på cirka en uge før FP9 - Herefter kun adgang, hvis jeres skole har betalt! SE PRIS OG BESTIL
Matematisk ordbog Kontakt

Kvadratrod

Tilbage til ordbog
Kvadratroden af et tal, er det tal, som ganget med sig selv giver tallet.

Det skrives med symbolet:

sqrt{a}

(Hvor a er tallet.)

Eksempelvis er kvadratroden af 9:

sqrt{9}=3

da

3*3=9

Derudover er -3 også kvadratroden af 9, da

(-3)*(-3)=9

Kvadratroden kan også skrives som en potens:

sqrt{a}=a^{frac{1}{2}}