På Danmarks største matematikdag (FP9/FP10) var der 72.000 besøg på RegneRegler.dk

Endnu ikke bestilt adgang for skoleåret 2020/2021?  Tryk på knappen SE PRIS OG BESTIL
Matematisk ordbog Kontakt

Kvadratrod

Tilbage til ordbog
Kvadratroden af et tal, er det tal, som ganget med sig selv giver tallet.

Det skrives med symbolet:

sqrt{a}

(Hvor a er tallet.)

Eksempelvis er kvadratroden af 9:

sqrt{9}=3

da

3*3=9

Derudover er -3 også kvadratroden af 9, da

(-3)*(-3)=9

Kvadratroden kan også skrives som en potens:

sqrt{a}=a^{frac{1}{2}}