Skolerne kan købe licens til RegneRegler.dk for skoleåret 2018/2019, og lige nu gives 50% rabat. Læs mere
Matematisk ordbog Kontakt

Kvadratrod

Tilbage til ordbog
Kvadratroden af et tal, er det tal, som ganget med sig selv giver tallet.

Det skrives med symbolet:

sqrt{a}

(Hvor a er tallet.)

Eksempelvis er kvadratroden af 9:

sqrt{9}=3

da

3*3=9

Derudover er -3 også kvadratroden af 9, da

(-3)*(-3)=9

Kvadratroden kan også skrives som en potens:

sqrt{a}=a^{frac{1}{2}}