Uni-login kommer på cirka en uge før FP9 - Herefter kun adgang, hvis jeres skole har betalt! SE PRIS OG BESTIL
Matematisk ordbog Kontakt
Et koordinatsystem opdeles af akserne i 4 kvadranter.

1. kvadrant: x og y er større end 0.

2. kvadrant: x er negativ, og y er positiv.

3. kvadrant: x er negativ, og y er negativ.

4. kvadrant: x er positiv, og y er negativ.

*IMAGEkvadranter.pngIMAGE*