På Danmarks største matematikdag (FP9/FP10) var der 72.000 besøg på RegneRegler.dk 😱

Endnu ikke bestilt adgang for skoleåret 2019/2020?  Tryk på knappen SE PRIS OG BESTIL
Matematisk ordbog Kontakt
Et koordinatsystem opdeles af akserne i 4 kvadranter.

1. kvadrant: x og y er større end 0.

2. kvadrant: x er negativ, og y er positiv.

3. kvadrant: x er negativ, og y er negativ.

4. kvadrant: x er positiv, og y er negativ.

*IMAGEkvadranter.pngIMAGE*