Uni-login kommer på cirka en uge før FP9 - Herefter kun adgang, hvis jeres skole har betalt! SE PRIS OG BESTIL
Matematisk ordbog Kontakt
Et kubiktal er et naturligt tal, som er opløftet til tredje potens.

(Det vil sige ganget med sig selv 3 gange.)

Eksempler på kubiktal:

27=3*3*3=3^3

8=2*2*2=2^3