På Danmarks største matematikdag (FP9/FP10) var der 72.000 besøg på RegneRegler.dk

Endnu ikke bestilt adgang for skoleåret 2020/2021?  Tryk på knappen SE PRIS OG BESTIL
Matematisk ordbog Kontakt
Et kubiktal er et naturligt tal, som er opløftet til tredje potens.

(Det vil sige ganget med sig selv 3 gange.)

Eksempler på kubiktal:

27=3*3*3=3^3

8=2*2*2=2^3